Mere vejledning til studievejledereUDDANNELSE. En ny, udvidet vejlederuddannelse skal i tre trin uddanne studievejledere på de videregående uddannelser.


Uddannelsen af studievejledere ved de lange og mellemlange videregående uddannelser bliver styrket med en ny og udvidet vejlederuddannelse, der starter her i foråret.

Uddannelsen giver vejledere mulighed for ekstra tre ugers vejlederuddannelse til i alt fire uger mod i dag én uge. Uddannelsen sigter dels mod at give vejlederne den teoretiske og metodiske indsigt i det vejledningsfaglige område og dels mod at give vejlederne en række faglige redskaber. Derudover er uddannelsen tilrettelagt sådan, at vejlederne får en bred, faktuel viden om uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold.

Tre trin
Uddannelsen kommer til at omfatte tre trin, som bygger videre på hinanden, og som vejlederen kan tage over en længere periode. Dermed vil vejlederen kunne skifte mellem uddannelse og praksis og på den måde opleve en tilbagevendende uddannelse. Første trin er et femdages grundkursus, mens trin to og tre består af henholdsvis et tredages, faktabaseret kursus og et tredages metodekursus.

Uddannelsen bliver den samme for alle vejledere (både ansatte og studentervejledere). Ud over at sikre et ensartet niveau skulle en ensartet uddannelse også skabe bedre mulighed for gensidig kontakt og erfaringsudveksling på tværs af vejledergrupperne.

Uddannelsen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kursusledere. Undervisningsministeriet har forøget bevillingen til studievejlederuddannelse for at få uddannelsen i gang. Fuldt udbygget vil studievejlederuddannelsen koste 2,2 mill. kr. årligt mod før 1,3 mill. kr. Uddannelsen forventes fuldt udbygget i år 2000.

Uddannelsen administreres af Kursussekretariatet for Studievejlederuddannelsen ved de videregående uddannelser, Munkemøllegade 20, 5000 Odense C, e-mail: gh@od.ivu.dk.TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE