Mine tanker før 1. lønnede praktik.

 

I mit praktikprojekt vil jeg skrive om de tanker jeg har gjort mig med hensyn til min første lønnede praktik på Bøgelund.

Det var egentlig meningen at vi skulle have været tre i en Skovbørnehavegruppe. Men da vi mødtes for at formulere vores fællesdel af projektet, fandt vi ud af at vores indgangsvinkel til børnehavens verden var / er langt fra ens. Vi endte med en ide om at finde forskellen på almindelig børnehave, naturbørnehave og skovbørnehave. Desværre var en fra gruppen forhindret i at møde første gang vi var sammen, så det endte via telefonsamtaler med at vi laver hver vores projekt.

I perioden fra en veloverstået førsteårsprøve og indtil nu har mine tanker med henblik på den første lønnede praktik været. At få overblik over hvilke bøger der vil være relevante at læse, for at finde ud af hvor mine interesser vil ligge fx:

ALDERSUDVIKLING tegning, sprog, motorik.

FORÆLDREKONTAKT lave et arrangement med forældre, kontakte forældre ved problemer med et barn.

SKOV / NATUR forberedelse af aktiviteter til skovturene, undersøge

litteratur til skovturene.

Mine tanker har i perioder været blandede med alt lige fra :

Hvad kan man kræve af tre til seks års børn m. h. t. beskeder / opgaver ?

Vil jeg kunne bruge mine spejdererfaringer ?

Hvilke ansvar vil jeg få ?

Hvordan vil jeg reagere når flere børn, på een gang, kræver min opmærk-

somhed ?

Hvilke forventninger vil Bøgelund have til mig, set ud fra den erfaring jeg

ikke har m. h .t. institutioner ?

Vil jeg blive god til at gribe spontane muligheder ?

Hvordan vil hverdagsrytmen være med både børnehavebørn og fritidshjems-

børn på samme sted ? ( ankomst, aflevering af børn, forældresnak, madpakke-

spisning, tid, hvem er hvor etc.)

Højtlæsning ?

Hvem har ansvar for hvad ?

Tankerne har været mange og nogle gange fyldt med fortvivlelse, men mest med forventninger om et godt efterår og en vinter med personlig udvikling, hvor jeg vil lære at se kritisk på nogle ting og tage mere afslappet på andre ting.

Jeg har snakket, lyttet og læst mig frem til bøger der vil være til gavn at læse inden min start på Bøgelund, men det er en af de ting der er blevet sat på plads efter mit besøg en tirsdag eftermiddag på Bøgelund. Rådet var: Se i "Børn , dyr og natur" af Bent Leicat Madsen og "kom så ellers med dit åbne sind, derefter kan vi i fællesskab finde bøger der vil vise sig at være godt læsestof for dig".

Min første tanke var: Jamen jeg ved jo intet om tre til seks års børn i institution!!! Men deres holdning er, bare jeg har lysten så skal resten nok komme.

Ved besøget blev jeg stille og roligt vist rundt og så alle faciliteterne og mulighederne både ude og inde. Da jeg kom hjem skrev jeg mine første indtryk ned, både for at gennemtænke mødet, men også for at kunne se tilbage på hvad jeg lagde mærke til og hvordan det må være at starte som ny i en institution.

Til min store glæde fik jeg en virksomhedsplan med hjem. Heri har jeg fundet svar på mange af mine spørgsmål.

Ved mødet fandt jeg også ud af at mange af de ansatte udover deres pædagoguddannelse har en anden uddannelse, hvilket jeg ser som en god ting for både samarbejdet, børnenes muligheder og stedets udvikling.

For at starte med noget af det sidste der står i virksomhedsplanen, men som jeg kunne bruge som noget af det første, er arbejdsbeskrivelsen for den studerende i første lønnede praktik.

Ved første gennemlæsning var der allerede nogle punkter jeg satte et kryds ud for, hvilket jeg mener vil være dem der måske ikke lige sker af sig selv som en selvfølge, men hvor jeg skal gøre mig nogle tanker og følge op på.

For mig at se ud fra arbejdsbeskrivelsen vil ansvaret for mig ikke kun være overfor børnehavebørnene, men også (især om eftermiddagen) overfor fritidshjemsbørnene, hvilket jeg regner med kun vil være en fordel og endnu en god mulighed for mig.

Ved samtalen fik jeg også et overblik over ugens gang. De første fire dage er børnehavebørnene ude fra ca. kl. 9.30 til kl. 14.30. Fredag er hjemmedag. Det er meningen at mandag efter fællesmødet, skal være svømmedag som noget nyt.

Den dag jeg var på besøg havde hele børnehaven været hjemme privat hos en af børnene til fødselsdag, hvilket mange forældre åbenbart benytter muligheden af.

Det overraskede mig meget positivt både på stedets og børnenes vegne.

Alt i alt vil jeg nu efter mødet bruge sommerferien på at forberede mig indeni d. v. s. se og lytte hvad jeg måske kan bruge til min praktikperiode og dermed glæde mig til stedet, børnene, naturen og de udfordringer det vil give.

 

 

16/6-98